Jste zde

Covid 19

Covid aktuálně:

covid pozitivní žáci a studenti

zákonná opatření:

Usnesení vlády č. 997 o přijetí krizového opatření - důležité pro školy

Usnesení vlády č. 994 o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády č. 995 o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády č. 996 o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády č. 998 o přijetí krizového opatření

Opatření pro školy a školská zařízení

Plaga - odůvodnění

Opatření pro školy - přehledně

eRouška - průvodní dopis

 

Usnesení vlády č. 1078 o přijetí krizového opatření

Krizové ošetřovné - tisková zpráva MPSV

Krizové ošetřovné tabulka

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizového opatření vzhledem ke Covid 19 - 30.října 2020

Informace k porovozu škol od 18.11. 2020

 

Informace k provozu škol od 25.11.2020

Opatření PES pro oblast školství

 

Informace k provozu škol od 27.12.2020 do 10.1.2021

průvodní dopis ministra školství

 

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření od 15.2.2021 do 28.2.2021

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření určené pro školy od 15.2.2021 do 28.2.2021

Informace k provozu škol od 15.2.2021 do 28.2.2021 

 

Mimořádné opatření MZ k nošení ochranných prostředků od 25.2.2021

Informace o vydání mimořádného opatření MZ pro školská zařízení od 25.2.2021

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. března 2021 č. 248 o pracovní povinnosti studentů od 8.3.2021

Dopis MŠMT a pracovní povinnosti studentů od 8.3.2021

Mimořádné opatření o testovací povinnosti zaměstnavatelů

Mimořádné opatření o testování zaměstnanců ve školách od 6.4.2021

 

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Ochranné opatření - vstup na území ČR ze dne 10.9.2021

 

Informace pro školy a školská zařízení k provozu s účinností od 30.9.2021

81 MZČR změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 30.9.2021 

80 MZČR omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021

 

Informace pro školy a školská zařízení k provozu s účinností od 25.10.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022

 

INFORMACE KE ZRUŠENÍ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ U VYBRANÝCH SKUPIN FYZICKÝCH OSOB PROTI COVID-19

 

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022