Jste zde

Projekt Mindset

V průběhu školního roku 2015/16 se naše škola účastnila unikátní studie ohledně destigmatizace ve zdravotnictví.
Projekt Mindset se zaměřoval na destigmatizační intervence a zkoumal, která z vytvořených destigmatizační intervencí je efektivní právě pro budoucí zdravotnický personál, a to pomocí moderních a ověřených vědeckých metod. Realizátorem projektu je Nadace Academia Medica Pragensis, partnery pak Národní ústav duševního zdraví a Fokus Mladá Boleslav.
Celkem se do výzkumu zapojilo přes 500 studentů ze 60 náhoně vybraných škol, všech tří fází výzkumu se zúčastnilo 334 studentů 4. ročníku oboru Zdravotní asistent. Studentům bylo mezi 18 a 22 lety a 93 % tvořily ženy. Projekt Mindset si klade za cíl se škodlivými stereotypy bojovat. Vědci proto pro studenty připravili osvětové materiály – letáky, videospoty a semináře, které zahrnovaly setkání s člověkem s duševním onemocněním.