Jste zde

Projektový kroužek

Projektový kroužek školy nabízí středoškolským zájemcům z řad našich žáků možnost setkávat se během celého školního roku při plánování a uskutečňování svých vlastních i školních projektů. Žáci aktivní v našem projektovém kroužku dostávají již od roku 2013 řadu unikátních příležitostí nejen zúčastnit se našich místních i evropských projektů, ale také se připravit na zajímavou práci v nich a dokázat správně vyhodnotit, jakých výstupů se jim podařilo společně dosáhnout. Kvalitní výuku a vedení pro všechny zainteresované středoškoláky zajišťuje odborně rozmanitá skupina zapojených pedagogů školy, kteří žákům pomáhají s co největší autonomií šířit prostřednictvím projektů dobré jméno naší školy. V kroužku vyučuje řada učitelů SZŠ a VOŠZ Plzeň, mezi jinými také PhDr. Ivana Křížová, Mgr. Jiřina Uhrová, Mgr. Jan Malata, Mgr. Jitka Havlánová, Mgr. Ilona Jančová, Mgr. Petra Jindřichová, Mgr. Dana Kovtunová, Mgr. Petra Nováková, DiS., Mgr. Monika Matoušková, Mgr. Světlana Lisová, Bc. Miloslava Řeřichová, Ing. Kateřina Sosnová, Mgr. Blanka Svatoňová a mnozí další. Učitelé také učí zapojené žáky, jak se účinně zapojit do probíhajících projektových aktivit a připravují je na jejich úspěšné zvládnutí.