Jste zde

EDISON

Pět kontinentů na zdrávce

V týdnu od 10. 2. 2014 navštívilo naši školu jako jednu z pěti škol v Plzeňském kraji osm zahraničních vysokoškoláků z pěti kontinentů, kteří díky projektu Edison a spolupráci SZŠ a VOŠZ Plzeň se společností AISEC seznámili naše žáky a studenty s historií a kulturními specifiky svých zemí v angličtině. Studentky a studenti z Austrálie, Brazílie, Bulharska, Číny, Indonésie, Turecka, Gruzie a Egypta prezentovali také zdravotní péči a systém zdravotnictví svých zemí a nadchli své posluchače nejenom hrami, diskuzemi, ale i svou přátelskostí, spontánností a kreativitou. Naši žáci pak na oplátku ukázali našim zahraničním lektorům zajímavá místa v Plzni, která dosud neviděli. 

Fotografie ze setkání