Jste zde

Maturity

Podzimní zkušební období

průvodce maturitními zkouškami PODZIM 2022

 

Jarní zkušební období

Průvodce maturitními zkouškami školního roku 2021/2022

průvodce maturitními zkouškami JARO 2022

 

 

 

 

 

 

      

 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


 

Archiv 2018/2020

Archiv 2016/2017

Archiv 2015/2016

Archiv 2014/2015