Jste zde

Filozofie školy

Motto….“ i my budeme jednou pacienty…“

  • jsme maximálně otevřeni všem současným trendům v oblasti profesního vzdělávání v pomáhajících profesích
  • naši vyučující jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, sledující a následně předávající nejnovější trendy v oboru zdravotnictví
  • klademe důraz na individuální přístup a výchovu „ osobností“ schopných kritického myšlení
  • jsme si vědomi našich vazeb na trh práce, který v našich oborech není zcela nasycen
  • naši absolventi jsou kvalitně připraveni zařadit se do všech oblastí léčebně preventivní péče ve státním i privátním sektoru