Jste zde

Leonardo da Vinci 2006/2007

Název projektu: Pro lepší zdraví v Evropě
Koordinátoři: Mgr. I. Mašátová, PhDr. F. Slováček  
Partnerské školy: 
Slovinsko - Srednja zdravstvena šola Celje 
Německo – Berufsfachschule für Krankenpflege Weisenburg
Druh aktivity: 2 odborné stáže v partnerských zařízeních po dobu 3 týdnů 
Realizováno: školní rok 2006/2007

Cíl projektu: Zlepšit dovednosti a kompetence osob v počátečním odborném vzdělání a umožnit studentům odbornou praxi v partnerských zařízeních. Tato praxe si klade za cíl osvojit si nové formy učení a výuky a základní dovednosti odborného vzdělávání v zemích EU. Dále předpokládá prohloubení jazykových znalostí, především v odborném jazyce. Projekt je důležitý pro odbornou přípravu studentů, pro rozšíření dovedností v praktické oblasti, ale i pro rozšíření interkulturních vědomostí.