Jste zde

Leonardo da Vinci 2013/2014

 

Komunikace zdravotních asistentek/zdravotních asistentů s pacientem.

Projekt se zaměřuje na formy a zásady komunikace s pacientem, identifikuje rozdíly mezi tuzemským a saským přístupem a obsahem komunikace s pacientem. Všichni účastníci projektu absolvovali odbornou praxi v Heinrich-Braun-Klinikum ve Zwickau.

Německé Zwickauer Zeitung obsáhle informují o odborné praxi našich zdravotnických asistentů ve Zwickau.

Žákyně a žáci naší školy, kteří se zúčastnili podzimní mobility do saského Zwickau vytvořili prezentaci, aby mohli svou praxi představit i ostatním zdravotnickým asistentům a veřejnosti.

Účastníci mobility do Zwickau při projektové práci v počítačové učebně.

 

Účastnice a účastníci projektu vytvořili koláž, která zpracovává jejich dojmy a zážitky z mobility.

Koláž