Jste zde

Leonardo da Vinci 2011/2012

Proč jet na praxi jako zdravotní asistentka do Slovinska 


Evropské trendy v péči o nezletilé pacienty

V rámci evropského programu Leonardo da Vinci se naše tři žákyně připravovaly v kurzu anglického jazyka a slovinských reálií v angličtině a následně 10. – 24. 4. 2012 vyjely na odbornou stáž na slovinském zdravotnickém pracovišti, kde se zúčastnily stáže společně se žáky partnerské Srednja zdravstvena šola v Celje. 
Našim žákyním se podařilo rozvinout dovednost vyjadřovat se v angličtině včetně odborné terminologie, rozšířit znalosti o Slovinsku a pracovních podmínkách zdravotních sester v zemi v oblasti péče o nezletilé, získat nové dovednosti a znalosti v oblasti péče o nezletilé pacienty ve Slovinsku.

 

Práva pacientů ve Spolkové republice Německo - Patientenrechte in der Bundesrepublik Deutschland

9 žákyň a 1 žák oboru zdravotnický asistent vyjelo 28. 2. – 13. 3. 2012 v rámci programu Leonardo do Vinci do naší partnerské zdravotnické školy Berufsfachschule für Krankenpflege des Bezirks Oberpfalz. Hlavními cíli projektu bylo seznámit se se situací v SRN s bavorskými zkušenostmi a přístupy k právům pacientů v současné době a trendům, které v této oblasti zaznamenávají. Naši žáci se v nemocnici v Regensburku se prakticky seznámili s dodržováním práv pacientů, prakticky si nacvičili péči o pacienty v SRN zohledňující místní praxi, zdokonalili se v němčině, navázali neformální kontakty, vytvořili audiopořadu a zdokonalili se v používání moderních komunikačních technologií.

 

Deutschpatientrechte