Jste zde

Diplomovaná dentální hygienistka

Kód oboru: 53-41-N/3
Délka a forma studia: 3 roky – denní
Určeno: absolventům s maturitou ( získanou na různých typech středních škol)
Způsob ukončení: absolutorium

učební plán 2021 1. ročník

učební plán starší ročníky

Charakteristika oboru 

Cílem vzdělávacího programu je příprava k výchovné činnosti v rámci zubní prevence a podílu na preventivní, léčebné a diagnostické péči ve stomatologii.

Absolvent má předpoklady pro řídící práci v týmu dentálních hygienistek a dalších zdravotnických pracovníků ošetřovatelského týmu ve stomatologii. Je vzděláván tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže tohoto povolání.

Absolvent po ukončení studia získá tyto praktické zkušenosti a dovednosti:

  • výchovu a instruování klientů k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, k zdravotně výchovné činnosti
  • provádění vstupního a kontrolního vyšetření ústní dutiny v rozsahu určeném zubním lékařem včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu chrupu, rentgenové vyšetření, stanovení a vyhodnocení parodontologických indexů
  • provádění otisků chrupu, odborné čistění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, provádění pečetění fisur, odstraňování zubního plaku a kamene
  • aplikování povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní

 

Možnosti uplatnění

 

Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a zubních ordinací, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dentální hygienistky. Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci stomatologických materiálů nebo se může dále vzdělávat ve specializačním nebo celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysokých  školách.