Jste zde

Diplomovaný nutriční terapeut

Kód oboru: 53-41-N/41
Délka a forma studia: 3 roky – denní
Určeno: absolventům s maturitou ( získanou na různých typech středních škol)
Způsob ukončení: absolutorium

Charakteristika oboru

Cílem studijního programu je osvojení vědomostí a dovedností potřebných pro zajišťování preventivní péče v oblasti klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a k vědomí významu prevence nemoci.

Absolvent po ukončení studia získá tyto praktické zkušenosti a dovednosti:

  • zabezpečování komplexní diagnostické a léčebné péče na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče
  • uspokojování nutričních potřeb klientů, pacientů
  • působení v prevenci chorob, v péči o zdraví a v péči o nemocné všech věkových skupin
  • poskytování léčebně-preventivní péče a ochranu veřejného zdraví, upevnění zásad zdravého životního stylu

Možnosti uplatnění

Absolvent/ka oboru diplomovaný nutriční terapeut najde uplatnění ve všech typech zdravotnických a stravovacích zařízení. Absolvent/ka může pracovat jako preventista v oblasti výživy, jako konzultant pro výchovu jednotlivých populačních skupin a dále i jako poradce pro náročné životní situace, pro sportovce a jiné kategorie.