Jste zde

Diplomovaný zdravotní laborant

Kód oboru: 53-43-N/21
Délka a forma studia: 3 roky – denní 
Určeno: absolventům s maturitou ( získanou na různých typech středních škol) 
Způsob ukončení: absolutorium

Charakteristika oboru

Obsah vzdělání je zaměřen zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfúze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Diplomovaný zdravotní laborant je způsobilý pro zapracování ve specializovaných klinických laboratořích. Odborná složka je charakterizována schopností užívat všech nabytých vědomostí a dovedností při jednotlivých analýzách v kterémkoli typu laboratoře.

Studiem získá absolvent tyto vědomosti a praktické dovednosti:

  • preanalityka a technika správných odběrů
  • praktické provádění některých odběrů včetně některých odběrů ze žíly
  • samostatné zpracování vzorků, následné vyhodnocení získaných hodnot a výsledků včetně screeningu
  • samostatná základní údržba laboratorní techniky a pomůcek
  • jazyková znalost odborné terminologie práce s laboratorními a informačními systémy
  • etika zdravotnického pracovníka
  • základní znalosti z legislativy oboru dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři práce s odbornou literaturou.

Možnosti uplatnění

Uplatnění absolventů je velmi bohaté a možnosti se neustále rozšiřují - kromě klasických laboratoří zdravotnických zařízení se jedná například o práci na vědeckých a výzkumných pracovištích, v laboratořích veterinárního lékařství, ale i mimo zdravotnictví, například ve vodohospodářství. Možnosti nabízí i dosud nenasycený soukromý sektor.